Nautica indgår i projektet Opdag havet II


WWF gennemfører 2018 -2019 sammen med Københavns Universitet et projekt som går ud på om man kan anvende bestemte målgrupper til at lave registreringer af plante- og dyrelivet i det marine miljø. Projektet hedder Opdag havet II og er en videreførelse af Opdag havet I, hvor skolebørn og unge mennesker fik mulighed for at låne en våddragt og snorkeludstyr for at opleve livet under vandoverfladen.

I projekt Opdag havet II er målgruppen dykkere og gymnasieklasser som arbejder med det marine miljø. Her deltager Nautica sammen med Biodyk, Bunden og Kvak.

Her drejer det sig om at finde 1 – 2 stenrev, hvor det er muligt at registrere 4 – 6 dele af et stenrev på forskellige dybder. Registreringen gennemfører minimum én gang hver 3. måned fordelt over hele året. Da projektet allerede har været i gang ca. et halvt år, tilstræbes det at gennemføre 4 registreringer frem til starten af maj 2019.

Der har været en del vaskeligheder i starten i forhold til at udpege velegnede lokaliteter og ligeledes at lave registrerings-ark som er anvendelige.

Du kan læse mere om projektet på facebook. Bemærk at det er en lukket gruppe, som du skal være medlem af. Alle interesserede kan blive medlem.